Ioan Cristei – Administrator
Iulian Palea – Şef formaţie paznici pompieri
Daniel Foltea – Paznic-pompier
Vasile Mârza – Paznic-pompier
Bogdan Șchiopu – Paznic-pompier
Dumitru Ursu – Paznic-pompier
Viorica Enciu – Garderobieră
Elena Hurdubei – Garderobieră
Maria Iordache – Garderobieră
Ana Tablan – Garderobieră