Brîndușa Mircea – Șef serviciu producție – mirceabrindusa@yahoo.com
Cristian Petrescu – Muncitor calificat pictor
Marinel Mârza – Muncitor calificat tapiţer
Romeo Todirică – Muncitor calificat lăcătuş 
Paulina Dabija – Muncitor calificat croitor
Dorin Mocanu – Conducător auto